رودِ تنهاییِ من ! | بلاگ

رودِ تنهاییِ من !

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

object style="border: 3px solid " height="46" width="147" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">

بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش

دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1396

رودِ تنهاییِ من !

Image result for ‫رودِ تنهاییِ من تا ابدیت جاری است‬‎

رودِ تنهاییِ من !

رودِ تنهاییِ من تا ابدیت جاری استرودِ تنهاییِ من ماضیِ استمراری استزندگی مثل همین قصّه ی تنهایی مناختیاری است که در ذاتِ خودش اِجباری استدل که دل نیست، بلوری ست که از فرطِ غبارمثل یک ظرفِ عتیقه تَهِ یک انباری است!موشها ذهنِ مرا، روحِ مرا می کاوند!چند وقتی ست میانِ تنِ من حفّاری استدرّه ها حاصلِ زخمی ست که از تنهاییبر تنِ کوه فرود آمده، زخمش کاری استگاه گِردِ سرِمن کُلّ ِ جهان می گرددقصّه ی مبهمِ دیوانگی ام اَدواری استغیر تنهایی بی واژه و گسترده ی منهر چه در چشمِ جهان هست همه تکراری است…****گاه گاهی دلِ خود را به دلِ من بِسپار!رودِ تنهاییِ من تا ابدیت جاری است….."دکتر یدالله گودرزی"
"; } blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function (e) { document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error; } blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1; break; } } blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1; break; } var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id); commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error; commentRateErrorMessage.style.display = "block"; setTimeout(function () { commentRateErrorMessage.style.display = "none"; }, 3000); } function insertCommentSmiley(smiley) { var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0]; blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley); }
رودِ,تنهاییِ,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 ساعت: 22:04