تو با کدام زبان صدایم می زنی | بلاگ

تو با کدام زبان صدایم می زنی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

object style="border: 3px solid " height="46" width="147" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">

بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش

دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1396

تو با کدام زبان صدایم می زنی

Image result for ‫تو با کدام زبان صدایم می زنی‬‎

تو با کدام زبان صدایم می زنی

سکوت تو را لمس می کنمبه من که نگاه می کنیبه لکنت می افتمزبان عشق سکوت می خواهدزبان عشق واژه ای نداردغربت نداردحضور تو آشناستاز ابتدای تاریخ بوده استدر همه زمانه ها خاطره داردتو با کدام زبان سکوت می کنیمی خواهم زبان تو را بیاموزم."نزار قبانی"
"; } blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function (e) { document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error; } blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1; break; } } blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1; break; } var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id); commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error; commentRateErrorMessage.style.display = "block"; setTimeout(function () { commentRateErrorMessage.style.display = "none"; }, 3000); } function insertCommentSmiley(smiley) { var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0]; blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley); }
صدایم,...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 17:38