مسخ شده! | بلاگ

مسخ شده!

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

object style="border: 3px solid " height="46" width="147" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">

بیا تا حال یکدیگر بدانیم مراد هم بجوییم ار توانیم که می‌بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش

پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1396

مسخ شده!

Image result for ‫اینجا کنار این صندلی خالی‬‎

اینجا 

کنار این صندلی خالی مردی خاکستری نشسته مرد ساده خوش باور از روی عادتهمیشه با دو بلیطکنار صندلی خالی می نشیندشاید کسی همسفرش شود  اینجا مرد تاریخ مصرف گذشته ایستکه میخواهد خستگی همه راههای رفتهو همه آن فراز و فرودها را با کسی شریک شود اینجا مردیست کهروزی ذوق سفر داشت  

اینجا

 مردیست که هزاران بار راه خانه را طی کرده اینجا مردیست که از همه چیز گذشتهسرد و گرم چشیده با شقیقه های سفید با نگاهی بی امید مردیست که دنیا را گشته و گرد بودن زمین را فهمیده با صندلی خالی در کنارش به سفر میرودبا چشمانی خسته مردیست که ترک برداشته 

ذهنش پر است از عکسهای دو  نفره 

و بعد سه نفره چهار نفره کنار این صندلی خالی مردیست مچاله شده زیر فشار روزهای حجیم عمر رفته که کنار هر درخت پای هر کوه یا با غرش هر موج خاطره ایی ساخته

اینجا مردیست 

که در پیچ در پیچ زندگی گم شده جا مانده و ناامیدانه تکرار میکند آن درخت ها کوه ها و موج ها را  اینجا مردیست که دوره میکند عکسهایی را که خود در آنها نیست اینجا مردیست که گذشته ها را شخم زدهتا خودش را پیدا کند لعنت به این بغض تلخ اینجا مردیست که بیرحمانه ترک شده 

کنار این صندلی خالی 

برای این مرد سفر ‌چیزیست در حد  مرگ 

"کوروش فلاح نژاد" 

"; } blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function (e) { document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error; } blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1; break; } } blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function (e) { switch (e.rateType) { case "plus": var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id); commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1; break; case "minus": var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id); commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1; break; } var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id); commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error; commentRateErrorMessage.style.display = "block"; setTimeout(function () { commentRateErrorMessage.style.display = "none"; }, 3000); } function insertCommentSmiley(smiley) { var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0]; blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley); }
...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 17:38